Vantaan Apuraide ryYhdistys vantaalaisten avuksi

Kokouskutsu 2020 Hallituksen kokoonpanon uudistamiseksi

Asiallista
Leinikkitie 22 A 01350 Vantaa
26.02.2020 Klo. 14.00

1. Kokoukseen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ,sihteeri ja pyötäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokoukseen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat.
5. Hallituksen puheenjohtaja valita seuraavalle hallituksen toimikaudelle 26.02.2020-
31.01.2021.
6. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavalle
hallituksentoimikaudelle 2020-2021.
7. Valitaan hallituksen uusien jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle ja
varajäsenten valinta kaudelle toimikaudelle 2020-2021.
8. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta, koollekutsumistavasta.
9. Ilmoitusasiat
10 Käsitellään muut kokoukseen asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Vantaan Apuraide ry hallitus.

Kommentointi on pois käytöstä.