Vantaan Apuraide ryYhdistys vantaalaisten avuksi

Vantaan apuraide ry sääntömääräinen syyskokous 5.12.2019 Klo. 11:00

Vantaan Apuraide ry syyskokous Asiallista Leinikkitie 22 A 01350 Vantaa

05.12.2019 Klo. 11.00

1. Kokoukseen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ,sihteeri ja pyötäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokoukseen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat.
5. Päätetään hallituksen jäsenten Ja tilintarkastajien palkkioista.
6. Hallituksen puheenjohtaja valita seuraavalle hallituksen toimikaudelle 01.02.2020-31.01.2021.
7. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumäärä seuraavalle hallituksentoimikaudelle 01.02.2020-31.01.2021.
8. Valitaan hallituksen uusien jäsenten valinta erovuoroisten jäsenten tilalle ja varajäsenten valinta kaudelle toimikaudelle 01.02.2020-31.01.2021.
9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja seuraavalle hallituksen toimikaudelle 021.02.2020- 31.01.2021.
10. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden mahdolliseet jäsenmaksusta.
11. Vahvistetaan seuraavan tilikauden talousarvio.
12. Vahvistetaan seuraavan toimikauden toimintasuunnitelma.
13. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta, koollekutsumistavasta.
14. Ilmoitusasiat
15. Käsitellään muut kokoukseen asiat.
16. Kokouksen päättäminen.

Vantaan Apuraide ry hallitus.

Kommentointi on pois käytöstä.